- o nama... reference u ponudi   kontakt en

   Preduzeće MEROP je osnovano 1997 u Vrnjačkoj Banji. Fokus naših delatnosti su projektovanje i izvođenje građevinskih radova, uglavnom stambenih objekata i pratećih sadržaja. Izardili smo i prodali preko 200 različitih poslovnih i sambenih jedinica u Vrnjačkoj Banji.
   Naše reference uključuju i enterijere, kao i sanacije i rekonstrukcije starih vila koje se smatraju neprocenjivim kulturnim nasleđem Vrnjačke Banje.
   Trenutna delatnost preduzeća ja bazirana na projektovanju, investicionoj gradnji i prodaji sopstrvenih novoizgrađenih nepokretnosti.
   U periodu od osnivanja do danas preduzeće ima stalan rast kako u prometu, tako i u kavalitetu usluga koje pruža. Naši ljudski i drugi resursi omogućavaju kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova.
   Odgovornost prema našim kupcima, kao i gradnja na izuzetnim lokacijama u Vrnjačkoj Banji nalažu poštovanje visokih standarda kvaliteta i poslovanja.

Vrhunski smeštaj u srcu Vrnjačke Banje

pogledajte...

Copyright © 2008 MEROP d.o.o. / d esigned by I.K.